Όροι & Προυποθέσεις Πωλήσεων
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε. θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Το dianaposters.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε., που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, στην οδό Ηπείρου 15 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ.093395450 και Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@dianaposters.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2109238025.
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε. συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα προϊόντα. Με τη διεξαγωγή της παραγγελίας, ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και ότι αποδέχεται τους όρους πώλησης καθώς και την τυπική διαδικασία πληρωμής (και αποστολής).

Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής είναι μόνο για την ενημέρωσή σας και δύναται να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επίσης είναι πιθανό να υπάρχουν ανακρίβειες και λάθη στις γενικές πληροφορίες και τα προϊόντα που υπάρχουν στον ιστότοπο αυτό, για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει η DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε.. Παρ’ όλα αυτά, δεσμευόμαστε για την άμεση διόρθωσή όποιων ανακριβειών αναφερθούν και εγγυόμαστε την καταβολή συνεχών προσπαθειών πλήρους εξάλειψής τους.

Τα λογότυπα και τα σήματα της εταιρείας DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε. που εμφανίζονται στον ιστότοπο αυτό είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, ενώ τα λογότυπα και τα σήματα των άλλων εταιρειών που εμφανίζονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Η DIANA POSTERS – Γκούβαλη Αιμιλία & Πηνελόπη Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια:

Α. Να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών.

Β. Να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγου.

Γ. Να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου dianaposters.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν, για να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του dianaposters.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπος παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) και αριθμό fax.

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Κάποια από αυτά σβήνονται μετά από λίγο, κάποια άλλα αμέσως μόλις κλείσετε τον browser σας.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του dianaposters.gr (συνολικά ή διαζευκτικά):
α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του dianaposters.gr και
γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του dianaposters.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του dianaposters.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του dianaposters.gr. Ο χρήστης, καταναλωτής  του dianaposters.gr  αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή και χρήση των υπηρεσιών του dianaposters.gr.